Изключване на дебитомер

Speed break

За автомобилите (с бензинови и дизелови двигатели), за които гориво-въздушната смес се определя спрямо показанията на дебитомера, съществува възможност дебитомерът да бъде изключен, а сместта да се образува според показанията на MAP сензора (датчик за налягането във всмукателния колектор).

Като основания за изключване на дебитомера, могат да се посочат:

  • повреда в дебитомера - в този случай вместо да се купува нов, може да се препрограмира софтуера, за да работи по MAP сензор;
  • изключването на дебитомера (MAF) и определяне на смесите по датчика за налягане във всмукателния колектор (MAP) или сензора за положението на педала на газта (TPS) спомага за по-добрата реакция (респонс) на педала на газта.