Премахване или коригиране на ограничението за максимална скорост

Speed break

Чрез препрограмиране на софтуера можем да променим или премахнем ограничение за максимална скорост. В зависимост от вашите желания можем:

  • да намалим стойността на определената максимална скорост така че софтуерът да ограничи скоростта на определена от вас по-ниска от зададената заводски скорост;
  • да увеличим максималната скорост на желана от вас такава;
  • изобщо да премахнем ограничението на скоростта.